Mdoc 2017 er frigitt

31/1 - 2017 Nytt

Mdoc 2017 er utgitt og inneholder mange forbedringer og nyheter.

Generelt

Mdoc 2017 har fått nytt brukergrensesnitt. Navigatoren har fått nye ikoner, og er blitt større. Ribbon-grensesnittet har fått metrostyle layout slik som resten av docking-vinduene. Videre er det innført Office Style Setup. Og det er også innarbeidet et dash-board html som kan settes opp til tvungen visning.

Den generelle stabiliteten er forbedret. Spesielt rundt databasetilgangen fra Mdoc-klienten. Fokus har vært at Mdoc skal fange flest mulig feil, slik at antallet dialoger med uforståelige tekster er blitt redusert.

Det er innført en ny liste-type i dokumentkortet. Denne består av semikolon-separert tekst. Elementer som kan opptre i listen, velges enten via databasekall eller fra en statisk liste. En ny type dialog kommer frem dersom man ønsker å rette i listen.

Ny program-kjerne er under utarbeidelse, slik at nye krav til internett-løsninger og serverbasert håndtering av dokumenter kan løses i fremtiden.

Outlook-integrasjon

Outlook-integrasjonen er forbedret på en rekke områder. F.eks. er håndteringen av store lister over saker/prosjekter i Mdoc-panelet i Outlook, blitt betydelig raskere.

Autodesk Vault-integrasjon

Autodesk Vault integrasjonen er blitt omarbeidet og hastigheten forbedret. Kopi med referanser-funksjonen har fått tilført ytterligere verdiskapende funksjoner basert på ønsker fra våre kunder.

Kopi Med Referanser

Kopi med referanser er utvidet med flere funksjoner:

Nytt grensesnitt for oppsett av bestemte kopieringsfunksjoner gir stor fleksibilitet og mange muligheter.

Det er nå mulig å kopiere andre typer referanser, f.eks. DWG-filer fra AutoCAD slik at Xref’s blir tatt med.

Det er innført en statisk referanseliste slik at man fra kopi med referanser kan velge å få referanselisten presentert i Navigatoren i stedet for å kopiere den.

Autodesk Vault-integrasjon

Autodesk Vault integrasjonen er forbedret slik at hastigheten er enda bedre. Kopi med referanse-funksjonen har fått tilført ytterligere verdiskapende funksjoner på bakgrunn av ønsker fra våre kunder.

Kopi Med Referanser

Kopi med referanser er utvidet med flere funksjoner. Det er nå mulig å kopiere andre typer referanser, f.eks. DWG-filer fra AutoCAD slik at Xref’s blir tatt med.

Det er innført en statisk referanseliste slik at man fra kopi med referanser kan velge å få referanselisten presentert i Navigatoren i stedet for å kopiere den.