Mdoc Bygg og anlegg

ByggHåndtering av dokumenter og data er en stor utfordring i bygg- og anleggsbransjen. Det ligger derfor et stort potensiale i å innføre et system for dokumenthåndtering. Mdoc bygg og anlegg er løsningen som raskt betaler seg gjennom bedre kontroll, effektivitet og kvalitet i dine byggerprosjekter.

Mengden av elektroniske dokumenter vokser og vokser, samtidig som det løpende blir foretatt endringer, revisjoner og tilføyelser i både nye og gamle dokumenter av forskjellige brukere. I dag hvor stadig mer av prosjekteringen gjøres med bruk av BIM, er det enda viktigere at alle jobber etter samme standard, og at man har kontroll på all informasjonen som skapes. Med Mdoc Bygg og anlegg får du en unik og velutprøvd løsning som enkelt settes opp til å støtte aktuelle standarder og arbeidsflyt.

Mdoc Bygg og anlegg er en ideell løsning for alle områder av byggebransjen. Produktet gir deg raskt kontroll og oversikt over alle dine elektroniske dokumenter, inkludert tegninger, 3D-modeller, og e-post-korrespondanse.

Utfordringene

Hvor ofte spør du deg selv om følgende:

 • Hvor skal jeg opprette tegningen eller dokumentet mitt, og hvordan skal jeg navngi det?
 • Hvordan finner jeg tilbake til mine egne og spesielt andres tegninger og dokumenter?
 • Inneholder tegninger og dokumenter alltid riktig informasjon i hhv tittelfelt og brevhoder?
 • Jobber jeg på riktig revisjon av filen?
 • Hvilken godkjenningsstatus har filen?
 • Hvordan kan jeg optimalisere håndteringen av Revit sheets i og utenfor modellen?
 • Hvilke andre tegninger og dokumenter referer til filen jeg jobber på? (xrefs, epost-vedlegg, Revit-link, etc.)?
 • Har jeg husket å frigi dokumentene mine etter godkjenning?
 • Hvorfor kan jeg ikke vedlikeholde kundedataene mine ett sted?
 • Er tegningslisten alltid oppdatert?
 • Hvor finner jeg all e-postkorrespondanse som tilhører dette prosjektet?

Løsningen heter Mdoc bygg og anlegg

Med Mdoc bygg og anlegg får du en komplett og brukervennlig løsning som gir deg kontroll over utfordringene. Systemet sørger for at det blir enkelt å opprette, gjenbruke og styre dokumenter gjennom hele prosjektforløpet. Mdoc betyr kort fortalt: Full kontroll og økt lønnsomhet gjennom bedre effektivitet og kvalitet.

I Mdoc jobber du alltid på seneste revisjon av et dokument, samtidig som tilgangen til historiske revisjoner er et par tastetrykk unna. Veivisere og godkjenningsprosedyrer leder brukeren gjennom en tilrettelagt workflow, noe som motvirker at feil i rutinene oppstår.

Epost inneholder ofte viktig juridisk informasjon som det er essensielt å kunne finne tilbake til. Mdoc sørger for at all prosjektrelatert epost enkelt lagres under prosjektet, slik at den blir raskt tilgjengelig når man trenger å finne tilbake til en aktuell epost. Mdoc lagrer også epost-teksten som metadata, noe som betyr at denne også er søkbar.

Funksjoner

Mdoc Bygg og anlegg leveres som en samlet pakke med følgende funksjoner:

 • Veiviser-verktøyet AddCardWizard, som hjelper brukeren å opprette dokumenter på riktig plassering, med riktig navngivning/løpenummer og alle nødvendige informasjoner.
 • Oppslagsdatabase for kontakter og prosjekter
 • Tegningsliste-modul
 • Kryssreferanseliste-modul
 • Oppsett for håndtering av Revit-sheets
 • Grensesnitt mot Project Navigator (AutoCAD Architecture)
 • Grunnleggende godkjenningsprosedyrer og revisjonshåndtering
 • To do-oppgaver for enkeltbrukere eller grupper

I tillegg får man et bredt spekter av standard Mdoc funksjonalitet:

 • Verktøy for å sette opp godkjenningsprosedyrer og statuser som støtter virksomhetens arbeidsflyt.
 • Revit-integrasjon. Gir mulighet for opprettelse av Revit-sheets med registrering i Mdoc som dwf-filer, utveksling av metadata med Revit-modellen og tittelfelt i sheets, samt godkjenning og revisjonsstyring på sheets.
 • Integrasjon mot AutoCAD og Microstation. Gir mulighet for utveksling av informasjoner med tittelfelt i tegninger, innsetting av lister, håndtering av layouts, kontroll på xrefs, etc.
 • Microsoft Office-integrasjon. Sørg for at dokumentene (Word og Excel), oppdateres med informasjoner fra Mdoc.
 • E-post-integrasjon (MS Outlook og Lotus Notes).
 • Forhåndsvisning av over 250 forskjellige filformater. Se på filer uten at tilhørende program trenger å være installert på maskinen.
 • Mulighet for markup/rødmerking direkte i forhåndsvisningsbildet.
 • Grafisk visning av referansefiler, slik som vedlegg til e-post, links i Revit, xrefs i AutoCAD og egendefinerte referanser.
 • Revisjonshåndtering med forhåndsvisning av gamle revisjoner og mulighet for reetablering.
 • Mulighet for sammenligning av to tegnings-revisjoner vist med forskjellige farger.
 • Særdeles gode søkemuligheter. Metadataene i Mdoc gir brukeren en rekke kriterier å søke på når dokumenter skal gjenfinnes. Mdoc tilbyr alt fra enkelt hurtigsøk til sammensatte søk, samt mulighet for lagring av søk.
 • Mulighet for oppslag/integrasjon med andre databasesystemer, slik som ERP etc.
 • Fleksibelt brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses måten du arbeider på.
 • Og mye mer.

Flere muligheter med Mdoc tilleggsmoduler

Saksstyring med Mdoc Case

Mdoc har utvidede muligheter for sakshåndtering og oppgavestyring, gjennom tilleggsmodulen Mdoc Case. Denne er laget for å forenkle navigering i saker og avvikling av saker. Den inneholder også oppgavestyring som jobber sammen med «To do»-listen. Oppgaver kan tildeles ressurser, og dette kan vises og styres i et Gantt-diagram. Arbeidsflyt-operasjoner kan gjøres på en komplett sak, slik at alle filer får samme status. Bruken av referanse-strukturer i Mdoc gjør det enkelt å finne frem til dokumenter som tilhører en gitt sak eller oppgave.

Publisering med Multisave

Multisave gir deg muligheten til å kunne konvertere fra et dokument-format til et avledet format i forbindelse med for eksempel godkjennelse. Et eksempel er å konvertere en AutoCAD-tegning til pdf ved godkjennelse, og publisere denne til et «Godkjent»-arkiv – helt automatisk.

Interessert? – Ta kontakt!

Som leverandør av både Autodesk-produkter, dokumenthåndteringssystemet Mdoc og konsulenttjenester til CAD-bransjen, er NTI CADcenter den ideelle partner, når din bedrift ønsker å optimalisere forvaltningen av dokumenter, tegninger og epost, gjennom å implementere en felles løsning for dette.

Hvis Mdoc bygg og anlegg virker interessant, ikke nøl med å ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, hvor vi ser nærmere på muligheter og ikke minst kan demonstrere løsningen.