Mdoc MFG

En unik løsning for industrien som støtter integrasjon med bl.a. Autodesk inventor og Vault. Mdoc MFG gir deg PDM og dokumenthåndtering i en og samme løsning.

Det ligger store verdier i en bedrifts designdata, og det er kostbart å utarbeide og vedlikeholde disse. Det er derfor helt avgjørende at den verdi og knowhow som opparbeides i form av designdata forvaltes optimalt. Hvis data opprettes og håndteres etter formaliserte og avtalte retningslinjer, vil disse også kunne gjenfinnes etter de samme, samtidig som man vil oppnå kontroll på arbeidsflyt, revisjonshåndtering osv. Dermed oppnår man økt kvalitet og produktivitet gjennom minimering av feil, dubletter og dobbeltkonstruksjoner, samt bedre muligheter for gjenbruk av design.

Mdoc MFG er den ideelle løsningen for alle industri-bedrifter med behov for bedre kontroll og styring på alle sine 2D- og 3D-designfiler, evt. i kombinasjon med øvrige elektroniske dokumenter og e-post-korrespondanse.

Utfordringene
Hvor ofte spør du deg selv om følgende:

 • Hvor skal jeg opprette designfilen eller dokumentet mitt?
 • Har designfilen blitt opprettet med riktig navn/løpenummer og alle nødvendige metadata (iProperties)?
 • Hvordan finner jeg tilbake til mine egne og spesielt andres designfiler og dokumenter?
 • Jobber jeg på riktig revisjon av filen?
 • Hvilken godkjenningsstatus har filen?
 • Hvilke andre designfiler og dokumenter har referanse til filen jeg jobber på?
 • Har jeg husket å frigi designfilene mine etter godkjenning?
 • Er jeg sikker på at det produseres etter siste godkjente revisjon?
 • Er stykklisten alltid oppdatert?
 • Hvor finner jeg all e-postkorrespondanse som tilhører dette produktet eller prosjektet?

Dersom du gjenkjenner noen av disse utfordringene i din bedrift, bør du absolutt se nærmere på Mdoc MFG med Vault-integrasjon.

Autodesk Vault eller Mdoc? – Ja takk, begge deler!

Mdoc har integrasjon mot Vault Basic, som er grunn-versjonen i Vault-familien. Vault Basic følger med Product Design Suite, så du sitter kanskje allerede med en del av løsningen – helt gratis.

Vault og Mdoc kan gjerne leve godt hver for seg til sine spesifikke formål, men for mange bedrifter er det lite hensiktsmessig å holde PDM (Product Data Management) og dokumenthåndtering adskilt i to separate systemer. De aller fleste har behov for å kunne opprette designfiler etter gitte retningslinjer, styre disse gjennom godkjennings-rutiner og ikke minst publisere godkjente designfiler for produksjon. Det vil også ofte være knytninger mellom designfiler og andre Office-dokumenter, samt epost, som relaterer til et prosjekt eller et produkt. Brukere flest ønsker dessuten enkelhet og oversikt ved å jobbe ut i fra et felles grensesnitt.

Det å kunne kombinere PDM og dokumenthåndtering vil derfor for mange være det optimale, og det er nettopp her NTI CADcenter tilbyr en unik løsning i Mdoc MFG med Vault-integrasjon. Med en Mdoc/Vault-løsning vil design-avdelingen dra nytte av Vault-funksjonalitet som ut/inn-sjekking av designfiler og versjonshåndtering, samtidig som øvrige dokumenter og korrespondanse vedlikeholdes i en og samme løsning. Alle brukere, i og utenfor designavdelingen trenger kun å forholde seg til Mdoc’s oversiktlige og intuitive brukergrensesnitt.
Mdoc/Vault blir dermed en løsning for hele organisasjonen, med stort potensiale. Innføringen av en Mdoc-løsning vil raskt betale seg gjennomg bedre kontroll, kvalitet og produktivitet.

Hvordan fungerer en Mdoc/Vault-løsning?
Autodesk Vault (Basic) er opprinnelig kjent som et PDM-system for sikker lagring og håndtering av designfiler og data, mens Mdoc er kjent for å tilby fullverdig dokumenthåndtering for alle typer dokumenter, tegninger og epost – med lav brukerterskel. Her følger en kort beskrivelse av hvordan Mdoc og Vault jobber sammen:

 • Autodesk Vault Basic håndterer designfiler og data, samt ut/innsjekk og versjonshåndtering på filene. I en Mdoc/Vault-løsning vil Vault kun jobbe i bakgrunnen, slik at brukeren ikke trenger å forholde seg til Vault som grensesnit
 • Mdoc håndterer prosjekter, generelle dokumenter og e-post. Designfiler og metadata fra Vault gjengis i Mdoc, med live oppdatering av Vault-status
 • Mdoc håndterer opprettelse av alle typer dokumenter, også designfiler, med tilhørende metdata
 • Mdoc holder styr på Inventor-referansene, og øvriger referanser mellom dokumenter
 • Mdoc håndterer arbeidsflyt og revisjoner for både dokumenter og designfiler
 • Mdoc sørger for enkel publisering av godkjente dokumenter og designfiler til f.eks. produksjonsavdelingen. (Krever MultiSave-modulen)
 • Mdoc er et system ”å vokse” med, og kan skreddersys de aller fleste behov

Trenger jeg både og og?
Betal-versjonene av Autodesk Vault (Workgroup og Professional), inneholder funksjoner som i større eller mindre grad dekker et dokumenthåndteringsbehov. Om en av disse versjonene er en god nok løsning alene, kan vi kun ta stilling til etter en kartlegging av nåsituasjonen og fremtidige behov i samråd med kunden.

En ren Mdoc MFG-løsning, uten bruk av Vault-integrasjon, kan også være aktuelt, men da mest for bedrifter som ikke trenger versjonshåndtering eller hvor flere ikke jobber på de samme designfilene.

Funksjonalitet
Mdoc MFG leveres som en samlet pakke med følgende funksjonalitet:

 • Veiviser-verktøyet AddCardWizard, som hjelper brukeren å opprette designfiler og dokumenter på riktig plassering, med riktig navngivning/løpenummer og alle nødvendige informasjoner.
 • Grunnleggende godkjenningsprosedyrer og revisjonshåndtering.
 • Multisave som muliggjør konvertering fra diverse dokument-formater til avledede formater som pdf, dwf, dxf og sat.
 • Kopi med referanser. Kopiér og omdøp hele design, inklusiv referansefiler.
 • Inventor-integrasjon med utveksling av Inventor properties med felter i Mdoc, etc.
 • Sjekk ut/inn-funksjonalitet (med Vault Basic). Flere kan jobbe sammen på konstruksjonene.
 • Versjonshåndtering (med Vault Basic). Full versjonshistorikk og oversikt over utviklingsforløpet.

I tillegg får man et bredt spekter av standard Mdoc funksjonalitet:

 • Verktøy for å sette opp godkjenningsprosedyrer og statuser som støtter virksomhetens arbeidsflyt
 • Integrasjon mot AutoCAD og Microstation. Gir mulighet for utveksling av informasjoner med tittelfelt i tegninger, innsetting av lister, håndtering av layouts, kontroll på xrefs, etc.
 • Microsoft Office-integrasjon. Sørg for at dokumentene (Word og Excel), oppdateres med informasjoner fra Mdoc
 • E-post-integrasjon (Outlook og Lotus Notes). Sørg for at all prosjekt- eller produktrelatert epost lagres i mappestrukturen på serveren, tilgjengelig for øvrige brukere
 • Forhåndsvisning av over 250 forskjellige filformater. Se på filer uten at tilhørende program trenger å være installert på maskinen
 • Mulighet for markup/rødmerking direkte i forhåndsvisningsbildet
 • Grafisk visning av referansefiler, slik som vedlegg til e-post, links i Revit, xrefs i AutoCAD og egendefinerte referanser
 • Revisjonshåndtering med forhåndsvisning av gamle revisjoner og mulighet for reetablering (2D)
 • Mulighet for sammenligning av to tegnings-revisjoner vist med forskjellige farger (2D)
 • Særdeles gode søkemuligheter. Metadataene i Mdoc gir brukeren en rekke kriterier å søke på når dokumenter skal gjenfinnes. Mdoc tilbyr alt fra enkelt hurtigsøk til sammensatte søk, samt mulighet for lagring av søk
 • Mulighet for oppslag/integrasjon med andre databasesystemer, slik som ERP etc.
 • Fleksibelt brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses måten du arbeider på
 • Og mye mer

Interessert? – Ta kontakt!

Som erfaren leverandør av både Autodesk-produktene, dokumenthåndteringssystemet Mdoc, samt rådgivnings- og konsulenttjenester til CAD-bransjen, er NTI CADcenter den ideelle partner, når din bedrift ønsker å optimalisere forvaltningen av designdata, dokumenter og epost, gjennom å implementere en felles løsning for dette.

Hvis en av våre løsninger virker interessant, ikke nøl med å ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, hvor vi ser nærmere på muligheter og ikke minst får anledning til å demonstrere aktuelle løsninger.