MDOC 2018 er frigitt

29/6 - 2018 Nytt

MDOC har blitt oppdatert for å støtte alle de nye versjoner av Autodesk og Microsoft. Det vil si AutoCAD 2018, Inventor 2018, Revit 2018 og Microsoft Office 365 (MSI versjon).
Stabiliteten er vesentlig forbedret. Det har vært jobbet med å forbedre database-provideren. Det har vist seg at det kan oppstå problemer med denne. Det skal være fullstendig fjernet i denne utgaven av MDOC.

MDOC Core

Det arbeides fortsatt med å gjøre MDOC Cloud-basert, slik alle kan kjøre ntiMDOC i Cloud. Prosjektet skrider frem. Og en klassisk MDOC-klient som kan mixes med en MDOC-web klient, er i ferd med å ta form.

Det er for tidlig å si noe om når vi kan tilby MDOC med både Web- og alminnelig tilgang. Men det tegner seg et bilde av at det blir i løpet av det kommende året.

Det arbeides fortsatt med at den klassiske MDOC klient blir total basert på den nye Mdoc Core. Men det er en vanskelig oppgave som tar tid.

MDOC Web

Det arbeides fortsatt på en MDOC Web. De første par testinstallasjoner er satt opp. Løsningen går så smått i produksjon i løpet av høsten. MDOC Web er satt i produksjon i en tidlig versjon med en begrenset funksjonalitet. Den nye versjonen av MDOC Web baserer seg på de erfaringer vi har fra de kjørende Mdoc Web versjoner, men blir nå bygget på det framework NTI har utviklet for å supportere alle Web-baserte applikasjoner.

Denne nye versjonen av MDOC Web vil etter hvert kunne avløse den gamle klienten, slik at alle funksjoner kan utfylles. Det er imidlertid visse utfordringer, men det blir løst hen af vejen.

Den helt store forbedringen i forhold til MDOC klassisk er bruker/sikkerhetssystemet. Det hele blir ADFS-styrt, og det kan settes opp regler for tilgang til filer på alle nivåer.

BatchTask

Det er utviklet en ny modul til den klassiske MDOC. Modulen avløser alle tidligere moduler som kan kopiere med referanser osv.

Modulen er gjort svært bredt, så det kan andre ting enn ”bare” å kopiere med referanser. Ideen er at det skal kunne batch-behandle grupper av filer i forskjellige sammenhenger.

Modulen tar ut numre til filnavn med Add Card Wizard og fravelger filer ut fra strukturerte overveielser osv.

Brukerinterfacet er gjort svært intuitivt når det tas i betraktning at det er svært krevende og komplekse operasjoner som utføres av denne modulen.

Sammenlignet med tidligere kopi med referanse-moduler er hastigheten vesentlig forbedret. Brukeropplevelsen er gjort mer lydhør, slik at man føler at tingene går mer glatt.

Outlook-integrasjonen

Outlook-integrasjonen har fått utvidet håndteringen av favoritter, slik at det blir enklere å arbeide med saken man bruker ofte. Favorittene endrer man dynamisk, etter hvert som man lukker saker og åpner nye.

Autodesk Vault-integrasjon

Den nye Vault-integrasjonen som ble frigitt i fjor er nå blitt stabil. Og den har fått tilføyet forskjellige nye funksjoner. For eksempel er det tilføyet synkroniseringsrutiner når eksterne prosjekter importeres.