Arkivering av e-mails

Arkiveringsfunksjonen av e-mails i Mdoc er en av brukernes favorittfunksjoner. Her sikres arkivering av inngående / utgående e-mails på en enkel og oversiktlig måte. Samtidig arkiveres vedheftede filer i en valgfri struktur håndtert av Mdoc’s eget referansesystem. På den måten kan man alltid finne frem til den e-mail man mottok dokumentet med. Det er valgfritt om e-mailer arkiveres med eller uten vedlegg, og det er også mulig å arkivere vedlegg uten å arkivere den mail som inneholdt vedlegget. Mdoc tilbyr også saks-gjenkjenning gjennom e-mail arkivering. Mdoc har en innebygget e-mail-viewer med integrasjon til Mdoc metadata.

Click & Share