Arkivkort / metadata

Arkivkortene kan bygges opp nøyaktig slik organisasjonen ønsker det. Det kan opprettes forskjellige arkivkort pr. dokumenttype siden ikke alle dokumenter kan beskrives med samme felttyper. Metadata kan nedarves gjennom sti-systemet. Jo mer forklarende de enkelte felter er, jo lettere er det å finne igjen dokumentene ved søk osv. Det er samtidig disse metadata som kan danne grunnlag for overførsel til maler fra MS Office, AutoCAD-tegninger osv.

Click & Share