Document list

Opprett kundetilpassede lister…

Mdoc Dokumentliste brukes til å lage en liste over hvilke dokumenter som inngår i et prosjekt.

Brukeren oppretter en dokumentliste ved å utpeke dokumenter, og knytte dem til et Word-dokument. Det er løpende mulighet for å se hvilke dokumenter som inngår i et gitt prosjekt ved å klikke på Worddokumentet som dokumentene er tilknyttet. Velg deretter fliken for Dokumentliste som viser alle dokumenter for det gitte prosjektet.

  • Tilføye dokumenter til liste
  • Redigere dokumentliste
  • Kopiere dokumentliste
  • Overføre dokumentliste til Word via Office-integrasjonen

Click & Share