Document Wizard

Få med all informasjon…

Det følger mange fordeler med å spesifisere og bruke en fastlagt struktur for opprettelse av mapper og filer. Document Wizard sikrer at brukerne oppretter dokumentene med all den informasjon som virksomheten krever.

Formålet med Document Wizard er å veilede brukerne gjennom opprettelsen av dokumenter i Mdoc, og å overholde gjeldende krav fra den standarden som benyttes. Document Wizard stiller brukeren en serie med spørsmål, og svarene på disse sørger bl.a. for at dokumentet blir plassert i riktig mappe. Dersom mappene ikke eksisterer på forhånd, blir de automatisk opprettet og mappeopplysningene utfylt.

  • Styrer brukeren igjennom en serie med spørsmål i forbindelse med at et dokument opprettes
  • Plasserer automatisk dokumentet i filstrukturen – alt etter hvilke svar brukeren har oppgitt og virksomheten ønsker
  • Oppretter automatisk mapper med mappeopplysninger dersom de ikke eksisterer i forveien
  • Kan kopiere en tom mappestruktur inn i Mdoc
  • Husker de siste valgene brukeren har gjort
  • Kan anvendes uten mus, med piltaster, tabulator og tastaturvalg
  • Betinget input (regelbaserte spørsmål)

Click & Share