Dokumenthåndtering

Mdoc er et enkelt og logisk oppbygget dokumenthåndteringssystem som holder styr på alle dine elektroniske dokumenter og gir en rask oversikt – samtidig som det er enkelt å anvende. Mdoc håndterer alle typer dokumenter som tekster, bilder, tegninger, e-mails og scannede filer. Gjennom den unike dokumentgeneratoren sikres alltid en ensartet struktur og navngiving. Mdoc sikrer revisjoner/versjoner gjennom Mdoc Workflow og Check-in/Check-ut funksjonalitet. Mdoc tilbyr visning av mer enn 250 filformater.

I Mdoc kan man navigere i arkivstrukturen gjennom saks- og dokumentstrukturen via gule arkiver. Gule arkiver kan underoppdeles med mapper som beskriver organisasjonsenheten. Samtidig kan det tilknyttes en dokumentopprettelsesfunksjon som sikrer en ensartet struktur i alle saker/organisasjonsenheter. Dette sikrer at man kun har mapper representert som faktisk inneholder dokumenter. Mdoc har samtidig blå arkiver som gjør det mulig å bygge opp arkivene basert på metadata som er valgt. For eksempel kan den enkelte bruker se hvilke dokumenter han/hun har i dagens postkurv selv om de enkelte postemner allerede er arkivert korrekt i saksstrukturen.

Click & Share