Maler

I forbindelse med opprettelse av nye dokumenter kan man velge å benytte maler som på forhånd er opprettet for bruk i Mdoc. Med malene sikrer man brukerne et ensartet oppsett av brev, referater osv. Samtidig sparer medarbeiderne tid med oppsett av dokumenter siden metadata fra Mdoc automatisk blir innsatt via Mdoc Office integrasjon. Man kan i oppsettet låse Mdoc slik at man kun kan opprette dokumenter via maler dersom dette er ønskelig.

Click & Share