Packet

Packet er en utvidelse til Mdoc som gjør det mulig for brukeren å eksportere en pakke med filer og metadata og senere importere denne pakke på et annet Mdoc system. Denne utvidelsen er utviklet for å låne ut filer til underentreprenører. For eksempel for å oppdatere tegningsfiler. Deretter skal filene tilbake i Mdoc hos hovedentreprenøren.

Mdoc Packet (PDF)

Click & Share