Mdoc Web

Mdoc Web er en web-basert Mdoc. Målgruppen er folk på farten som har behov for å ha tilgang til firmaets dokumenter, opprette og registrere enkelte dokumenter utefra. Det er også ansatte som internt  har behov for å kunne ha tilgang til dokumenter, kunne utføre enkelte oppgaver og godkjennelser. Siden Mdoc Web er browser-basert er det ikke behov for å installere noe på brukerens maskin, og tilgangen til dokumenter er derfor lett. Mdoc Web arbeider på de samme data og oppsett som Mdoc klient-versjon, men vil være enklere å bruke fordi de avanserte funksjonene som ligger i klienten ikke forstyrrer Mdoc Web-brukeren. Ansatte internt i firmaet som har behov for integrasjon til programmer, avanserte godkjenninger med mer, kan derfor arbeide på Mdoc-klientversjon.

Mdoc Web tilbyr: 

  • Se og rett i metadata og filer utvalgte arkiv
  • Søk via felter eller gule og blå arkiv
  • Download/Upload av filer
  • Ens rettigheter for alle i arkivene
  • Enkel godkjenning der metadata oppdateres i databasen
  • Thumbnail-view på utvalgte filtyper
  • Arbeier på samme data og oppsett som klient-versjonen.

Krav Det er et krav at kunden har en klient Mdoc-lisens da all administrasjon og oppsett utføres gjennom denne, og at Mdoc-klienter støtter integrasjon til andre programmer slik som AutoCAD, Revit, Inventor og MS Office med flere.
Server Samme som til Mdoc 2015 IIS 7,5 og .NET 4,5 eller nyere.
Støttede Browsere Internet Explorer versjon 10 eller nyere. Chrome versjon 43 eller nyere. (Anbefalt)
Typisk setup Mdoc Web kan installeres som en intranett-løsning eller en internett-løsning, men et typisk setup sees i galleriet til venstre
Download:

Click & Share