Mdoc2Mdoc

Automatisk publisering…

Formålet med Mdoc2Mdoc er å kunne publisere dokumenter og metadata fra én Mdoc-database til en annen Mdoc-database. På den måten sikrer man at visse brukere kun får tilgang til dokumenter som er godkjent og publisert. Publiseringen av et dokument er avhengig av dokumentets godkjenningsstatus, og om det er markert til publisering.

Programmet virker på den måten at alle dokumenter som ønskes publisert, markeres og godkjennes, og dermed gjøres klar til publisering. Selve publiseringen kan foregå på fastsatte tidspunkter, og med utgangspunkt i noen definerte parametere. Alternativt kan programmet også settes opp slik at en Mdoc-bruker kan kalle opp programmet, og publisere dokumenter med det samme. Det er dermed ikke nødvendig å vente på en automatisk publisering, som er satt opp for å kjøre til fastlagte tidspunkter. Produktet henvender seg til kunder som ønsker å ha et anleggsarkiv som alltid viser gjeldende dokumentversjoner. Det være seg Byggherre, arkitekter, produksjonsselskaper, kommuner osv. Ved å benytte Mdoc2Mdoc sammen med MultiSave, kan man sikre at DWF eller PDF automatisk blir generert ved godkjenning av tegninger, og publisert i nøytralt format til det aktuelle arkivet.

  • Brukes blant annet for publisering til samarbeidspartnere med MdocWEB
  • Sikrer at anleggsarkivene er intakte
  • Mdoc-brukere kan kalle opp programmet og publisere dokumentene med det samme

Click & Share