Note felt

Mdoc har i tillegg til notatfeltet på arkivkortet, også et Note felt (NoteIT). Dette feltet kan det skrives i uansett om dokumentet er skrive-beskyttet eller ikke. Feltet benyttes til å notere i dersom man har funnet grunn til å lage revisjon av dokumentet. Ved opprettelse av en note vil initialer og dato automatisk bli tilført feltet.

Click & Share