Print-klient

Automatisk utskrift…

Print-klient gir mulighet for utskrift av flere dokumenter fra Mdoc databasen i én operasjon

Man setter opp regler for de enkelte dokumenttypene og hvilke printere/plottere som er tilgjengelige for utskrift. Heretter vil man kunne markere flere dokumenter av gangen, og ved hjelp av valg i dialogboksen kunne skrive ut alle dokumentene på de riktige printere og plottere. Herunder velge den printeren som står nærmest kontorplassen. Dersom det ønskes plottfasiliteter, må det kjøpes en plottserver-løsning.

  • Print og plott i én arbeidsoperasjon
  • Intelligent valg av printere og plottere på riktig plassering
  • Mulighet for valg av et individuelt antall kopier ved hver utskrift

Click & Share