Prosjektarkiv

Med Mdoc ProjectArchive kan det gjøres sjekk inn/sjekk ut med referanser.

ProjectArchive er en funksjon for å sjekke ut tegninger til et prosjekt hvor tegningene redigeres. Når redigeringene er ferdige, kan tegningene sjekkes inn i hovedarkivet igjen. Det kan plottes, kopieres osv. fra hovedarkivets tegning, som er markert slik at man kan se at den er i prosjektet.

Sammen med denne funksjonen kan det benyttes sjekk inn/ut med referanser. Det gis mulighet for å jobbe med gjeldende tegninger/dokumenter som kun redigeres i prosjektarkivene. Dermed sikres det at man alltid ser gjeldende tegninger og andre dokumenter i hovedarkivet. Det kan derfor jobbes med prosjekter over en lengre periode, uten at hovedarkivet endres. Ved sjekk inn oppdateres hovedarkivet med de nye revisjonene.

  • Lett arbeidsgang som sikrer revisjonene
  • Ved sjekk inn forblir metadatakortene i prosjektene
  • Kan anvendes på hjemmearbeidsstasjoner

Click & Share