Prosjektweb integrasjon

Formålet med prosjektweb integrasjon er å tilby en synkronisering som sørger for å uploade og downloade filer mellom Mdoc og den valgte prosjektweb slik at innholdet hele tiden ajourføres. Synkroniseringen foretas automatisk ved hjelp av en timer. Programmet kjører som en service og behøver derfor ingen brukerovervåkning.

  • Synkroniserer automatisk filer mellom prosjektweb og Mdoc
  • Brukerne bestemmer selv når dokumenter skal hentes fra prosjektweb eller sendes til prosjektweb
  • Det brukes avkrysningsfelter i Mdoc til å bestemme når dokumenter hentes og lagres
  • Selve overførselen skjer på en sentral server slik at det ikke skal installeres ytterligere software på klientene

Click & Share