Rettigheter

Mdoc benytter som utgangspunkt AD som sikkerhetssystem. I tillegg har Mdoc mulighet for å benytte forskjellige sikkerhetslag. Det betyr i praksis at man i samme mappestruktur kan ha filer som først blir synlig dersom man har de riktige rettighetene til å se de gjeldende dokumentene. De enkelte sikkerhetslag er representert med forskjellige farger. Avhengig av sikkerhetsnivå kan Mdoc settes opp til å håndtere rettighetsstyring av mapper/dokumenter. På den måten sikres det at kun de brukerne som har adgang til et gitt dokument ser det. Samtidig kan man anvende kryptering av data slik at de enkelte handlinger på dokumentet blir logget i Mdoc. Mdoc logger som standard hendelser i bruken av et dokument i et historikkfelt. Dette kan utvides med logging ved hjelp av kryptering- og rettighetssystemet i Mdoc.

Click & Share