RevisionBind

RevisionBind sikrer at alle eksterne referanser tilhørende et dokument blir en del av revisjonsfilen som opprettes ved en revisjon.

Bruken av eksterne referanser (Xref og bilde-ref) gir en del fordeler i forhold til bruk av vanlige blokker. Imidlertid kan det oppstå problemer i forbindelse med eksterne referanser og revisjonsstyring. Alle eksterne referanser som inngår i en gitt revisjon skal stamme fra samme tidspunkt som hovedfilen som utgjør revisjonen.

RevisionBind løser dette ved å binde alle referanser som blokker som lagres i revisjonsfilen. Dessuten trekkes revisjoner ut av bildereferanser slik at hovedfilens (kildefilens) bildereferanse peker på de riktige revisjonene. Dette resulterer i at en tidligere revisjon av en fil alltid ser ut slik filen gjorde da revisjonen ble uttrukket.

Styringen skjer uten å avbryte den videre forbindelsen med eksterne referanser.

  • RevisionBind aktiveres automatisk ved godkjenning
  • Gjør det lettere å sende tegninger til samarbeidspartnere
  • Sikrer at revisjonene er intakte

Click & Share