Sakshåndtering via mobil/tablet

Mobil Inngang til Mdoc Case modulen Mdoc Mobil Case er et saksstyringsverktøy som er beregnet for ”mannen i felten” som har bruk for en oversikt over de saker og oppgaver han er involvert i. Det gir ham en enkel og direkte tilgang til opplysningene på en mobiltelefon eller tablet.

  • Når de enkelte oppgaver skal utføres er dokumenter vedrørende oppgaven umiddelbart tilgjengelig sammen med oppgavebeskrivelsen. Det kan f.eks. være manualer, bilder av en feil eller avtaledetaljer som skal brukes i forbindelse med oppgaven. Man har dermed alle opplysninger tilgjengelig med det samme.
  • Etter hvert som oppgaven blir løst kan man angi status slik at det alltid er en samlet oversikt over sakens fremdrift.

Mdoc Mobil Case er en overbygning til Mdoc Case modulen som må være installert for å få tilgang til dokumenter i Mdoc via Mobil eller tablet. Det er i Mdoc Case saker og oppgaver blir opprettet og ressursene kan tildeles. På samme måte som det er i Mdoc Case, at man kan få den samlede oversikt over fremdrift ved hjelp av Gantt-diagrammer og rapporter.

Click & Share