Sakshåndtering

Case er Mdoc’s sakshåndteringsmodul som blant annet gir brukeren mulighet for å tilknytte ressurser og tid til oppgaver som opprettes i Mdoc. Mdoc Case gir en enkel og rask oversikt over gjenstående oppgaver, ressursforbruk og fremskritt for en konkret sak. Dette presenteres grafisk i Gantt-diagram visning.

Samle relevante dokumenter ett sted. I Mdoc Case kan man tilknytte referanser i form av dokumenter, mails, tegninger osv. til en oppgave. På den måten samles alle relevante dokumenter til en oppgave ett sted der disse enkelt kan nås. Med Mdoc Case kan brukeren raskt og enkelt skifte visningen for en sak slik at den f.eks. enten vises med saksnavn & -nummer og dermed gir oversikt over alle deloppgaver, eller er filtrert etter den person som er ansvarlig for å utføre oppgaven og dermed får man oversikt over den enkeltes oppgaver.

  • Enkelt å bruke for alle
  • Tilknytt referanser mellom filer og oppgaver
  • Tilknytt ressurser og tid til en gitt oppgave
  • Få oversikt over de enkelte medarbeideres oppgaver

Click & Share