Versjon

go Mdoc Versjon setter brukeren i stand til å arbeide med versjoner i forbindelse med utvikling av dokumenter. Denne modulen kan også håndtere versjoner av referanser slik at en referanseversjon huskes og blir benyttet ved en gjenskapelse av hoveddokumentet. Å arbeide med versjoner gir mulighet for å fortsette ut av et spor i utviklingsprosessen, men samtidig ha en backup av hele referansestrukturen Når man bruker Mdocs versjonsstyring behøves ingen lokale kopier osv. Normalt vil konstruktører og andre av og til skape en kopi så det er mulig å komme tilbake til der man er akkurat nå. Dette er nå blitt formalisert slik at kopien ligger på serveren og kan gjenskapes uten å skulle resolve referanser. Mdoc Version (PDF)

Click & Share